Change language


ZMK Technologies GmbH

ZMK Technologies GmbH je společnost se sídlem v Německu, která je předním konstruktérem a dodavatelem vysoce specializovaných řešení armatur pro petrochemické závody a rafinérie. Nabídka společnosti zahrnuje kompletní služby od poradenství, návrhu a výroby armatur až po instalaci, zprovoznění a údržbu.

Ústředí společnosti ZMK Technologies GmbH, která byla založena v roce 2014, se nachází v Dürenu na západě Německa. Společnost se specializuje na dvoudisková uzavírací šoupátka pro výrobu etylenu, uzavírací šoupátka se dvěma klínovitými deskami pro výrobu propylenu a ventily pro krakování parou. S pomocí 40 vysoce kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců exportuje společnost své produkty do více než 30 zemí.

Cílem společnosti ZMK Technologies GmbH je poskytovat odborné a ucelené služby, jaké jsou zapotřebí pro bezpečný a spolehlivý provoz a údržbu specializovaných armatur pro širokou škálu použití v rafinériích, petrochemických závodech a dalších oblastech energetického průmyslu.

Provozy společnosti ZMK Technologies GmbH mají certifikaci ISO 9001 a SCCP, splňují požadavky technických reglementů Celní unie (TR CU) a vyhovují směrnici o tlakových zařízeních (PED).

Kontaktní údaje

ZMK Technologies GmbH
Telefon: +49 2421 39528 00
Fax.: +49 2421 39528 01
Email: mail@zmk-technologies.de
Www: https://zmk-technologies.com
Forstweg 7 | 52382 Niederzier | Německo

Stručná charakteristika společnosti ZMK Technologies GmbH

Odvětví Technologicky pokročilé armatury pro petrochemické závody a rafinérie
Ústředí Düren, Německo
Výkonný ředitel Rüdiger Klein
Rozloha závodu 11 000 m²
Počet zaměstnanců 40
Obrat Více než 20 mil. EUR
Export Přes 85 % produktů společnosti je exportováno do více než 30 zemí.